Pályázatok

“Az „Általános iskola energetikai fejlesztése Járdánházán” című és TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00134 azonosító számú projekt”

“Az „Általános iskola energetikai fejlesztése Járdánházán” című és TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00134 azonosító számú projekt”


A projekt összefoglalása:

Járdánháza Község Önkormányzata a 2018.12.17-i támogatói döntés alapján sikeresen pályázott az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú, TOP-3.2.1-16 azonosító jelű pályázati felhívás keretében.

Az „Általános iskola energetikai fejlesztése Járdánházán” című és TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00134 azonosító számú projekt Támogatási Szerződése 2019. május 8-án lépett hatályba. A projektcélok megvalósulásához az Európai Unió és a Magyar Állam 236 311 608 Ft összegű támogatást nyújt. A projekt megvalósítására 2019. I. és 2020. II. féléve közötti időszakban kerül sor.

A PROJEKT CÉLJAI ÉS A CÉLOK ILLESZKEDÉSE

A projekt célja Járdánháza községben a helyi általános iskola energetikai célú felújítása révén az épület energetikai adottságainak, hőtartásának javítása, a hőveszteség mértékének csökkentése. A fejlesztés egyidejűleg hozzájárul az intézmény pénzügyi stabilitásának biztosításához is, hiszen a jelenleg ismert és mért hőveszteség nagy pluszterhet jelent a település és a fenntartó számára az intézmény fűtésének biztosítása tekintetében.

A beruházás környezetkímélő, megújuló energiaforrást hasznosít, valamint hozzájárul a közcéllal üzemeltetett intézmény primerenergia felhasználásának csökkenéséhez és ezáltal ÜHG kibocsátás-csökkenést is eredményez. A fejlesztés az Önkormányzat 1/1 tulajdonában álló, rendezett tulajdonviszonyú ingatlanon valósul meg.

A FEJLESZTÉS HELYSZÍNE

A fejlesztés a Járdánháza Község Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlanon valósul meg: IV. Béla Általános Iskola (3664 Járdánháza, IV. Béla út 131. hrsz.: 669)

A FEJLESZTÉS SZAKMAI TARTALMA:

A fejlesztéssel érintett ingatlan energiahatékonysági tanúsítványa szerint az épület jelenlegi műszaki állapota szerinti energetikai minősége II (rossz), mely indokolja a tervezett – energetikai szakértő által javasolt – korszerűsítések elvégzését: külső hőszigetelés és nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés, napelemek telepítése, projektarányos akadálymentesítés.

Az infrastrukturális (energetikai szempontú) modernizáció mellett további számos közvetlen és közvetett, pénzügyi-gazdasági és egyéb szempont teszi indokolttá a beruházás megvalósítását:

• energiatakarékos intézményműködtetés: reális számításokon nyugvó energiafelhasználás csökkenés által költséghatékony működtetés megvalósítása;
• energiapazarlás mérséklése: a fejlesztések által jelentős energia-megtakarítás érhető el;
• az energiapazarlás mérséklése helyi szinten intézményi megtakarítást eredményez, ugyanakkor hozzájárul a globális energiaproblémák (energiafelhasználás növekedése, káros anyag kibocsátás növekedése) mérsékléséhez is.

A projekt alapadatai:

Kedvezményezett neve: Járdánháza Község Önkormányzata

Projekt megnevezése: TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00134
Pályázat neve: „Általános iskola energetikai fejlesztése Járdánházán”
Forrás megnevezése: ERFA
Beruházás helye (régió): Észak-Magyarország
Beruházás helye (megye): Borsod-Abaúj-Zemplén
Beruházás helye (helység): Járdánháza

Projekt összköltsége: 236 311 608 Ft
Támogatás összege: 236 311 608 Ft
Támogatás aránya: 100 %
Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2019.05.08.
Projekt megvalósításának kezdete: 2019.05.28.
Projekt megvalósítás (tervezett) befejezése: 2020.06.30.

Kivitelező: Calor-System Kft., Budapest

Közreműködő Szervezet: Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Sajtóközlemények:

http://www.nybtf.hu/TOP32100134
https://www.kozbeszerzes.hu/ertesito/2019/0/targy/portal_434/megtekint/portal_14332_2019/
https://borsodihir.hu/helyben-jaro/2019/07/167-milliot-koltenek-a-borsodi-kozseg-iskolajara

Kapcsolat:

Kedvezményezett elérhetőségei:
Járdánháza Község Önkormányzata
Cím: 3664 Járdánháza, IV. Béla út 27.
E-mail: kovacs3g@jardanhaza.hu, polgarmester@jardanhaza.t-online.hu
Telefon és fax:: 48/466-002
honlap: www.jardanhaza.hu

“Az „Általános iskola energetikai fejlesztése Járdánházán” című és TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00134 azonosító számú projekt”

“Járdánháza Község Önkormányzata megkezdte az EFOP-2.4.1-16-2017-00108 sz. felhívás keretében a Szegregált élethelyzetek felszámolása Járdánházán c. projekt megvalósítását.”


Szegregált élethelyzetek felszámolása Járdánházán (ERFA)

Járdánháza Község Önkormányzata megkezdte az EFOP-2.4.1-16-2017-00108 keretében a Szegregált élethelyzetek felszámolása Járdánházán c. projekt megvalósítását.

A projekt kódszáma: EFOP-2.4.1-16-2017-00108

A projektünk célja Járdánházán körülmények javítása, a deszegregációs folyamatok elindítása, szociális bérlakások felújításával, lakóépületi fejlesztéssel. Környezeti infrastruktúra fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése, a lakhatási problémák csökkentése, az egészségre ártalmas környezet problémáinak kezelése, élhető lakókörnyezet megteremtése. Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása (szolgáltatóház kialakítása a támogatást igénylő tulajdonában lévő ingatlanon, mely biztosítja a közösségi teret a rendezvényekhez és a program megvalósításához kapcsolódó humán szolgáltatásokhoz (jelenlét típusú szolgáltatások, szolgáltató pont kialakítása), amelyet az akcióterületen élők és a település lakói egyaránt igénybe vehetnek.) Felújításra

Önkormányzati tulajdonban lévő szociális bérlakások teljes körű felújítása, szám szerint 8 db (41 m2 nettó alapterülettel), mindegyik földszintes négylakásos társasház egyik lakása. Alaprajzi racionalizálás, továbbá többek között hő- és vízszigetelt padlószerkezet és burkolatok, hőszigetelt nyílászárók beépítése, homlokzatok és födémek hőszigetelése hőburok kialakítással, vizesblokkok korszerű kialakítása, egyedi szilárd tüzelésű fűtésrendszer kiépítése, zárt földalatti műanyag szennyvíztartály telepítése, külső környezet területrendezése. Továbbá energetikai tanúsítvány beszerzése, közműszolgáltatásokhoz való kapcsolódás kiépítés, kártyás fogyasztásmérő órák felszerelése, a lakások berendezése beépített bútorokkal (pl. szekrény, galéria) és alapvető háztartási gépekkel (tűzhely, kályha). A szegregált területen található csillag szolgáltatóház kialakítása új épület építésével környezet teljes körű felújításával. Alaprajzi racionalizálás, továbbá többek között hő- és vízszigetelt padlószerkezet és burkolatok, hőszigetelt nyílászárók beépítése, homlokzatok és födémek hőszigetelése hőburok kialakítással, vizesblokkok korszerű akadálymentes kialakítása, energetikai tanúsítvány beszerzése, közműszolgáltatásokhoz való kapcsolódás kiépítés, megújuló energiaforrásokra alapuló fűtési rendszer kialakítása, korszerű gépészeti és elektromos rendszerek beépítése, zárt földalatti műanyag szennyvíztartály telepítése, berendezése beépített és irodai bútorokkal. A szegregátum területén csillag szolgáltatópont kialakítása meglévő épület (nettó 89 m2 alapterülettel) és környezet teljes körű felújításával. Alaprajzi racionalizálás, továbbá többek között hő- és vízszigetelt padlószerkezet és burkolatok, hőszigetelt nyílászárók beépítése.

A közterület fejlesztése egy szabadidő park kialakításában ölt testet, amihez adott egy parkos és zöldterületes önkormányzati ingatlan. A játszótér a szegregált övezeten belül egy jelenleg beépítetlen közvetlenül a kerékpárút melletti területen kerül kialakításra. A területrendezés, feltöltés után itt kap helyet egy multifunkciós sportpálya, gyerekjátszótér és kültéri sporteszközök és bútorok. A tervezett tér akadálymentesen kapcsolódik a környezetéhez és a kerékpárúthoz. Ahhoz, hogy a fent említett épületek illetve a település közintézményei gyalogosan, biztonságosan elérhetők legyenek, tervezzük új akadálymentes járda szakaszok kiépítését, a rehabilitált közterületekhez kapcsolódóan, amelyek összekötik a szegregált területen fejlesztendő épületeket, parkot, játszóteret és a lakosok által igénybe vehető közintézményi szolgáltatásokat. A közterületeken lerakott hulladékok ártalmatlanítása után, megvalósul a területen a szelektív hulladékgyűjtés infrastrukturális feltételeinek kiépítése, gyűjtőszigetek kialakítása. Eszközbeszerzés: a felújított épületek berendezési tárgyai. További tevékenységek – projektmenedzsment – szakmai vezető alkalmazása – könyvvizsgálat, – műszakiellenőrzése – közbeszerzés
A megvalósítás helyszíne: Járdánháza

Tervezett befejezés dátuma: 2020.11.19.

A szerződött támogatás összege: 200 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100%.

Aloldal:

http://www.nybtf.hu/content.php?cid=%20EFOP-2.4.1-16-2017-00108

Kapcsolat:

Kedvezményezett elérhetőségei:
Járdánháza Község Önkormányzata
Cím: 3664 Járdánháza, IV. Béla út 27.
E-mail: kovacs3g@jardanhaza.hu, polgarmester@jardanhaza.t-online.hu
Telefon és fax:: 48/466-002
honlap: www.jardanhaza.hu

Secured By miniOrange