"VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése"
 

A projekt szakmai célja, tartalma

A projekt keretében Járdánháza Község Napköziotthonos Konyhájának (3664 Járdánháza, IV. Béla út 131., 669 hrsz) fejlesztése valósul meg (a pályázati felhívás szerinti 2. célterület: Közkonyha fejlesztése). Energiatakarékos, korszerű technológiájú konyhai gépek, eszközök beszerzésére kerül sor. A fejlesztés célja valamennyi, a szolgáltatásban érintett célcsoport színvonalas kiszolgálása, továbbá a jogszabályi és egyéb előírásoknak megfelelő ellátás biztosítása. Az innovatív elemeket tartalmazó fejlesztés révén bővül a konyhai kapacitás, csökkennek az üzemeltetési költségek, hatékonyabbá válik a feladatellátás.

A projekt keretében beszerzésre kerülő új konyhai eszközök, gépek a főzőkonyhatálaló, a hús és zöldség előkészítő, a szárazáru raktár, a fehér és fekete mosogató, valamint a közlekedő helyiségekben kerülnek elhelyezésre, beszerelésre. 
A fejlesztés révén a konyha kapacitása mind minőségileg mind adagszámban növekedik és egyéb étkeztetési, akár vendéglátói szintre is bővíthető. Lehetőség nyílik a felnőtt vacsora és a hétvégi főzés és feladatellátás megvalósítására, valamint az a’la cart rendszerben működő kiszolgálásra is, igény szerint akár hétvégén is. Működése kiegészülhet az esetleges települési vagy közösségi rendezvényekkel.

A HACCP előírásainak megfelelő eszközök és berendezések kerülnek beszerzésre, melyek korszerű konyhatechnológiai eljárások alkalmazását teszik lehetővé (olaj és só felhasználás mellőzése, tápérték növelése, technológiai fázis módosulása révén magasabb vitamin és ásványi-anyag tartalom a sütés-főzés után, csökken az élelmiszerek feldolgozásának útja, ill. az elkészítési ideje). 
A beszerzendő berendezések megfelelnek a hazai és közösségi környezetvédelmi előírásoknak, valamint a meglévő régi energia pazarló készülékekkel szemben energiatakarékosak, így az üzemeltetési költségekben jelentős mértékű megtakarítást eredményez a beruházás. 
A korszerű konyhatechnológiai eljárásokkal az élelmiszerek feldolgozása és elkészítése során jelentősen kevesebb az anyagveszteség.
A beruházás indokolt és valós igények kielégítését szolgálja.  Járdánháza Napköziotthonos Konyhája napi szinten mintegy 340 fő ellátását biztosítja, melyben valamennyi célcsoport érintett: 6 hónapos kortól, az óvodás-, az iskolás, -középiskolás, felnőtt és időskorúakig minden célcsoportot, dolgozókat és vendégétkezőket is ellát a konyha. 
A projekt költségvetésének összeállításakor fő szempont volt a költséghatékony, reális és takarékos tervezés. Az ökológiai lábnyom tekintetében az energiafelhasználás és a káros anyag kibocsátás legalább a felére csökken.

A projekt megvalósulásának összefoglalója

Járdánháza Község Önkormányzatának Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívás alapján 1860231610 iratazonosító számmal benyújtott támogatási kérelmét a Támogató támogatásra alkalmas minősítette. A projekt Támogatói Okirata 2018.07.11-én lépett hatályba.
A projekt megvalósításához szükséges (köz)beszerzések lefolytatásra kerültek.
BESZERZÉSI ELJÁRÁSOK keretében került kiválasztásra a közbeszerzési szaktanácsadó, a projektmenedzsment, valamint a nyilvánosság biztosítását ellátó szervezet.
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS került lefolytatásra, mely alapján megtörtént a beszerzendő konyhai eszközök, gépek, berendezések szállítójának (Zericom Projekt Kft.) kiválasztása, valamint a szerződéskötés. A lefolytatott közbeszerzési eljárás SSO azonosítója: 2019/08/Á/06171. A szerződésben foglalt feladatok teljesítése ütemterv szerint megvalósult.
A projekt 1. MÉRFÖLDKÖVÉNEK (2019.09.15.), 2. MÉRFÖLDKÖVÉNEK (2019.11.15.), valamint záró, 3. MÉRFÖLDKÖVÉNEK (2020.07.03.) időpontjaira vállalt feladatok teljesültek, a vonatkozó záró szakmai beszámoló és elszámolás benyújtásra került.

Kedvezményezett: JÁRDÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	
Pályázati felhívás neve, kódszáma: Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése - VP6-7.2.1-7.4.1.3-17	
Projekt címe: Napköziotthonos konyha fejlesztése Járdánházán	
Projekt azonosító száma 1860231610	
Támogatás összege: 19 634 329.-Ft	
Támogatás mértéke: 95,00%	
A projekt befejezési dátuma: 2020. év 07. hó 03. nap	

Kapcsolat:
Kedvezményezett elérhetőségei:
Járdánháza Község Önkormányzata
Cím: 3664 Járdánháza, IV. Béla út 27.
E-mail: kovacs3g@jardanhaza.hu, polgarmester@jardanhaza.t-online.hu
Telefon és fax:: 48/466-002
honlap: www.jardanhaza.hu 

Elérhetőségek: Telefon: +36 48/466-002 Email: titkarsag@jardanhaza.t-online.hu