"Az „Általános iskola energetikai fejlesztése Járdánházán” című és TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00134 azonosító számú projekt"
 

A projekt összefoglalása:

Járdánháza Község Önkormányzata a 2018.12.17-i támogatói döntés alapján sikeresen pályázott az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú, TOP-3.2.1-16 azonosító jelű pályázati felhívás keretében.

Az „Általános iskola energetikai fejlesztése Járdánházán” című és TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00134 azonosító számú projekt Támogatási Szerződése 2019. május 8-án lépett hatályba. A projektcélok megvalósulásához az Európai Unió és a Magyar Állam 236 311 608 Ft összegű támogatást nyújt. A projekt megvalósítására 2019. I. és 2020. II. féléve közötti időszakban kerül sor.

A PROJEKT CÉLJAI ÉS A CÉLOK ILLESZKEDÉSE

A projekt célja Járdánháza községben a helyi általános iskola energetikai célú felújítása révén az épület energetikai adottságainak, hőtartásának javítása, a hőveszteség mértékének csökkentése. A fejlesztés egyidejűleg hozzájárul az intézmény pénzügyi stabilitásának biztosításához is, hiszen a jelenleg ismert és mért hőveszteség nagy pluszterhet jelent a település és a fenntartó számára az intézmény fűtésének biztosítása tekintetében. 

A beruházás környezetkímélő, megújuló energiaforrást hasznosít, valamint hozzájárul a közcéllal üzemeltetett intézmény primerenergia felhasználásának csökkenéséhez és ezáltal ÜHG kibocsátás-csökkenést is eredményez. A fejlesztés az Önkormányzat 1/1 tulajdonában álló, rendezett tulajdonviszonyú ingatlanon valósul meg.


A FEJLESZTÉS HELYSZÍNE

A fejlesztés a Járdánháza Község Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlanon valósul meg: IV. Béla Általános Iskola (3664 Járdánháza, IV. Béla út 131. hrsz.: 669)

A FEJLESZTÉS SZAKMAI TARTALMA:

A fejlesztéssel érintett ingatlan energiahatékonysági tanúsítványa szerint az épület jelenlegi műszaki állapota szerinti energetikai minősége II (rossz), mely indokolja a tervezett - energetikai szakértő által javasolt - korszerűsítések elvégzését: külső hőszigetelés és nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés, napelemek telepítése, projektarányos akadálymentesítés.

Az infrastrukturális (energetikai szempontú) modernizáció mellett további számos közvetlen és közvetett, pénzügyi-gazdasági és egyéb szempont teszi indokolttá a beruházás megvalósítását: 

•	energiatakarékos intézményműködtetés: reális számításokon nyugvó energiafelhasználás csökkenés által költséghatékony működtetés megvalósítása;
•	energiapazarlás mérséklése: a fejlesztések által jelentős energia-megtakarítás érhető el;
•	az energiapazarlás mérséklése helyi szinten intézményi megtakarítást eredményez, ugyanakkor hozzájárul a globális energiaproblémák (energiafelhasználás növekedése, káros anyag kibocsátás növekedése) mérsékléséhez is.


A projekt alapadatai:

Kedvezményezett neve: Járdánháza Község Önkormányzata

Projekt megnevezése: TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00134
Pályázat neve: „Általános iskola energetikai fejlesztése Járdánházán”
Forrás megnevezése: ERFA
Beruházás helye (régió): Észak-Magyarország
Beruházás helye (megye): Borsod-Abaúj-Zemplén
Beruházás helye (helység): Járdánháza

Projekt összköltsége: 236 311 608 Ft
Támogatás összege: 236 311 608 Ft
Támogatás aránya: 100 %
Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2019.05.08.
Projekt megvalósításának kezdete: 2019.05.28.
Projekt megvalósítás (tervezett) befejezése: 2020.06.30.

Kivitelező: Calor-System Kft., Budapest

Közreműködő Szervezet: Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Sajtóközlemények:

http://www.nybtf.hu/TOP32100134
https://www.kozbeszerzes.hu/ertesito/2019/0/targy/portal_434/megtekint/portal_14332_2019/
https://borsodihir.hu/helyben-jaro/2019/07/167-milliot-koltenek-a-borsodi-kozseg-iskolajara
Kapcsolat: Kedvezményezett elérhetőségei: Járdánháza Község Önkormányzata Cím: 3664 Járdánháza, IV. Béla út 27. E-mail: kovacs3g@jardanhaza.hu, polgarmester@jardanhaza.t-online.hu Telefon és fax:: 48/466-002 honlap: www.jardanhaza.hu
Elérhetőségek: Telefon: +36 48/466-002 Email: titkarsag@jardanhaza.t-online.hu