"Járdánháza Község Önkormányzata megkezdte az EFOP-1.6.1-16-2017 sz. felhívás keretében a Szegregált élethelyzetek felszámolása Járdánházán c.  projekt megvalósítását."
 

2018.10.15.
SAJTÓKÖZLEMÉNY


Szegregált élethelyzetek felszámolása Járdánházán

Járdánháza Község Önkormányzata megkezdte az EFOP-1.6.2.16.2017.00133 keretében a Szegregált élethelyzetek felszámolása Járdánházán c.  projekt megvalósítását.

A projekt kódszáma: EFOP-1.6.2.16.2017.00133
A Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) EFOP-1.6.2-16 pályázati konstrukció alapvető és elsődleges célja: szakmai háttér nyújtásával a társadalmi felzárkóztatás és a deszegregációs folyamatok beindítása, illetve megtámogatása a többlépcsős folyamatban, szorosan kapcsolódva az EFOP 2.4.1 (ERFA)- lakókörnyezeti beavatkozást célzó – konstrukcióhoz. 
A fejlesztés a legnagyobb – a Bányász út mentén található – szegregátum bevonásával zajlik. Az érintett szegregátum összlakossága 225 fő. 
Az elsődleges célcsoport a vonatkozó szegregátum 16-54 éves korosztályából 100 fő, akikre egyéni fejlesztési terv készül. 
A közvetlenül nem bevont személyek mellett Járdánháza teljes lakossága is beletartozik a közvetett célcsoportba (1874 fő). Hiszen a fejlesztés segíti az integrációt, a közösségi kohéziót és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférhetőséget. 
A projektben érintettek a munkáltatók, a szociális munkások és a projektmenedzsment és a partnerek. Az érintettek számára szakmai műhelyek erősítik az eredményességet; a munkáltatók és a többségi lakosság számára érzékenyítő tréning kerül megvalósításra.

A projekt tevékenységei, alprojektek szerinti bontásban:
szociális, közösségi (jelenlét alapú szociális munka, sportprogramok, komplex közösségfejlesztési szolgáltatás, kirándulás, ifjúsági klub), A 3 évig tartó célzott közösségfejlesztés egyik törekvése, hogy növekedjen a célcsoport felkészültsége az integrált környezetben való életvitelszerű tartózkodásra.
oktatási (iskoláskorú célcsoporttagok kompetenciafejlesztése, felzárkóztatása), 
képzési (munkavállalói kulcskompetenciák és informatikai alapkompetenciák fejlesztése, szakképzések: motorfűrészkezelő, kiskerti növénytermesztő, betanított kőműves, betanított takarító), 
egészségügyi (egészségügyi szűrések, drogprevenció és a szenvedélybetegségek csökkentése, önismereti tréning, egyéb mentálhigiénés vonatkozások) 
munkaerő-piaci szolgáltatások, melyek következményeként célként jelöljük meg a foglalkoztatásba kerülők számának növelését. 


A megvalósítás helyszíne: Járdánháza


Tervezett befejezés dátuma: 2021.10.14.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 187 millió forint európai uniós támogatás segítségével.” 


Kapcsolat:

Kedvezményezett elérhetőségei:
Járdánháza Község Önkormányzata
Cím: 3664 Járdánháza, IV. Béla út 27.
E-mail: kovacs3g@jardanhaza.hu, polgarmester@jardanhaza.t-online.hu
Telefon és fax:: 48/466-002
honlap: www.jardanhaza.hu 

Elérhetőségek: Telefon: +36 48/466-002 Email: titkarsag@jardanhaza.t-online.hu