"Polgármesteri Hivatal épületének energiahatékonysági korszerűsítése Járdánházán" TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00094
 
A projekt alapadatai:

Kedvezményezett neve: Járdánháza Község Önkormányzata

Projekt megnevezése: TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00094

Pályázat neve: „Polgármesteri Hivatal épületének energiahatékonysági korszerűsítése Járdánházán”
Forrás megnevezése: ERFA
Beruházás helye (régió): Észak-Magyarország
Beruházás helye (megye): Borsod-Abaúj-Zemplén
Beruházás helye (helység): Járdánháza

Támogatás összege:	54 313 580 Ft
Projekt összköltsége: 54 313 580 Ft
Támogatás aránya: 100 %
Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2017.06.02.
Projekt megvalósításának kezdete: 2017.06.30.
Projekt megvalósítás tervezett befejezése: 2018.08.31.

Kivitelező: Calor-System Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 85.)
Közreműködő Szervezet: Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A projekt összefoglalása:


Járdánháza Község Önkormányzata a 2017.05.16-i támogatói döntés alapján sikeresen pályázott az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú, TOP-3.2.1-15 azonosító jelű pályázati felhívás keretében.

A „Polgármesteri Hivatal épületének energiahatékonysági korszerűsítése Járdánházán” című és TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00094 azonosító számú projekt Támogatási Szerződése 2017. június 2-án lépett hatályba. A projektcélok megvalósulásához az Európai Unió és a Magyar Állam 54 313 580 Ft összegű támogatást nyújt. A projekt megvalósítására 2017. II. és 2018. II. féléve közötti időszakban kerül sor.


A PROJEKT CÉLJAI ÉS A CÉLOK ILLESZKEDÉSE

A projekt célja a Polgármesteri Hivatal, mint közigazgatási célt szolgáló épület energetikai adottságainak, hőtartásának javítása, valamint a hőveszteség mértékének csökkentése. A fejlesztés egyidejűleg hozzájárul az intézmény pénzügyi stabilitásának biztosításához is, hiszen a jelenleg ismert és mért hőveszteség aránytalan pluszterhet jelent a fenntartó számára az intézmény fűtésének biztosítása tekintetében.

A beruházás környezetkímélő, megújuló energiaforrást hasznosít, valamint hozzájárul az önkormányzat által közcéllal üzemeltetett intézmény primerenergia felhasználásának csökkenéséhez és ezáltal ÜHG kibocsátás-csökkenést is eredményez. A fejlesztés az Önkormányzat 1/1 tulajdonában álló, rendezett tulajdonviszonyú ingatlanon valósul meg.


A FEJLESZTÉS HELYSZÍNE

A projekt keretében a Járdánháza Község Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlanon lévő Polgármesteri hivatali épület (3664 Járdánháza, IV. Béla király út 27. hrsz.: 750) energetikai célú felújítására kerül sor. 


A FEJLESZTÉS SZAKMAI TARTALMA:

A fejlesztéssel érintett ingatlan energiahatékonysági tanúsítványa szerint az épület jelenlegi állapota szerinti energetikai minősége JJ (kiemelkedően rossz), mely indokolja a tervezett korszerűsítések elvégzését. Épület-energetikai szempontú elemzés és szakértői javaslatok alapján Járdánháza Polgármesteri Hivatalában az alábbi beavatkozások kerülnek elvégzésre:

•	a fűtött teret határoló falak és pincefödémek EPS hőszigetelő anyaggal történő hőszigetelése, illetve a padlásfödém kőzetgyapottal történő hőszigetelése;
•	külső nyílászárók cseréje;
•	meglévő radiátorokra termosztatikus szelepfejek felszerelése;
•	napelemes rendszer telepítése az épület tetejére.

A fejlesztéssel érintett épület műszaki állapota egyértelműen szükségessé teszi a tervezett fejlesztések megvalósítását. Az infrastrukturális (energetikai szempontú) modernizáció mellett további számos közvetlen és közvetett, pénzügyi-gazdasági és egyéb szempont teszi indokolttá a beruházás megvalósítását: 

•	energiatakarékos intézményműködtetés: reális számításokon nyugvó energiafelhasználás csökkenés által költséghatékony működtetés megvalósítása;
•	energiapazarlás mérséklése: a fejlesztések által jelentős energia-megtakarítás érhető el;
•	az energiapazarlás mérséklése helyi szinten intézményi megtakarítást eredményez, ugyanakkor hozzájárul a globális energiaproblémák (energiafelhasználás növekedése, káros anyag kibocsátás növekedése) mérsékléséhez is.

Sajtóközlemények:

http://www.nybtf.hu/TOP32100094
https://www.lokal.hu/2018-11-megujult-az-evszazados-epulet/
https://www.kozbeszerzes.hu/ertesito/2018/0/targy/portal_434/megtekint/portal_1072_2018/
Képzés
Kapcsolat: Kedvezményezett elérhetőségei: Járdánháza Község Önkormányzata Cím: 3664 Járdánháza, IV. Béla út 27. E-mail: kovacs3g@jardanhaza.hu, polgarmester@jardanhaza.t-online.hu Telefon és fax:: 48/466-002 honlap: www.jardanhaza.hu
Elérhetőségek: Telefon: +36 48/466-002 Email: titkarsag@jardanhaza.t-online.hu