Helyi pályázatok
Járdánháza Község Önkormányzata nyilvános pályázati felhívás az EFOP-2.4.1-16-2017-00108 azonosítószámú projekt keretein belül felújított önkormányzati bérlakások kiutalására
ornament
Járdánháza Község Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonát képező 3664. Járdánháza, IV. Béla út 27/B. szám alatti, 751/3 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére
ornament
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00030 „Helyi identitás és kohézió erősítése a Nádasd és Hangony völgyi településeken”
ornament
Járdánházi Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján 
pályázatot hirdet Járdánházi Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.
ornament
Pályázat Óvodapedagógus munkakör betöltésére
Járdánháza Óvoda
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Járdánházi Óvoda
Óvodapedagógus 
munkakör betöltésére.
ornament
Elérhetőségek: Telefon: +36 48/466-002 Email: titkarsag@jardanhaza.t-online.hu