Járdánházi önkormányzat helyi rendeletei
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019(III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018(XII.28.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag-támogatás igénylésének részletes feltételeiről
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018(III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017(X.31.) önkormányzati rendelete
a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezése, alkalmazása településképi bejelentési eljárásáról és a településképi kötelezésről
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017(VII.14.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017(VII.14.) önkormányzati rendelete
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017(V.30.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésének teljesítéséről
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017(III.31.) önkormányzati rendelete
egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017(II.28.) önkormányzati rendelete
a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017(II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016(X.26.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016(V.27.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésének teljesítéséről
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016(III.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015(X.30.) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015(VIII.28.) önkormányzati rendelete
a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015(III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015(II.27.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014(X.27.) önkormányzati rendelete
Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014(IX.16.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szablyairól
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete
a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételről
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (III.31.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (III.31.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgálati tevékenységről
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.15.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelete
a közterület filmforgatási célú igénybevételéről
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013(II.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008. (X.1.) önkormányzati rendelete
A temetőkről és a temetkezésről
ornament
JÁRDÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
14/2002. (XII.30.)KT rendelete
A település rendezési tervéről

Járdánháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1980. évi LXV. törvény 16. §-ában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében az alábbi rendeletet alkotja.
ornament
Elérhetőségek: Telefon: +36 48/466-002 Email: titkarsag@jardanhaza.t-online.hu