Járdánházi önkormányzat helyi rendeletei
Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (111.11.) önkormányzati rendelete
Járdánháza Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete a 2020. évi zárszámadásról
ornament
Járdánháza Község Képviselő-testületének 14/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló...
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020. (XII.8.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról....
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020. (X.26.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020 (VII.9.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020 (VII.9.) önkormányzati rendelete a 2019. évi zárszámadásról
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Polgármesterének
3/2020. (IV.27.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 6/2019.(XI.29) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019(V.30.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésének teljesítéséről
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019(III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017(III.31.) önkormányzati rendelete
egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017(II.28.) önkormányzati rendelete
a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017(II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016(X.26.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016(V.27.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésének teljesítéséről
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016(III.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételről
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (III.31.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (III.31.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgálati tevékenységről
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.15.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelete
a közterület filmforgatási célú igénybevételéről
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013(II.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról
ornament
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008. (X.1.) önkormányzati rendelete
A temetőkről és a temetkezésről
ornament
JÁRDÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
14/2002. (XII.30.)KT rendelete
A település rendezési tervéről

Járdánháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1980. évi LXV. törvény 16. §-ában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében az alábbi rendeletet alkotja.
ornament
Elérhetőségek: Telefon: +36 48/466-002 Email: titkarsag@jardanhaza.t-online.hu