Járdánházi óvoda
3664 Járdánháza IV. Béla út 129.
Telefon: 48/428-377

Nyitvatartási idő:
Hétfő: 7-16 óráig
Kedd: 7-16 óráig
Szerda: 7-16 óráig
Csütörtök: 7-16 óráig
Péntek: 7-16 óráig

Óvodavezető:
Répási Judit
Óvoda története,multja:
A község óvodája több mint 40 évig működött egy bányászlakásból kialakított épületben, egy csoporttal rendkívül mostoha körülmények között. A 80-as évektől megnövekedett gyermeklétszámindokoltá tette egy korszerűbb, nagyobb óvoda kialakítását. Az anyagi lehetőségek nem tették lehetővé egy új óvoda építését, így 1996. évben az újonnan épült iskola egyik szárnyába költözött az óvoda.A két tanteremből kialakított csoport is kevésnek bizonyult, mert a gyermekek létszáma évről évre magasabb lett.
2004. szeptemberében átadásra került egy új óvoda 75 férőhellyel, 3 csoporttal.

Óvoda programja:
EPOCHÁLIS NEVELÉSI PROGRAM
Helyi sajátosságokkal kiegészitve
A program célja: Egyéni képességfejlesztés, mindig az adott gyermek aktuális fejlettségéből kiindulva, természetes környezetben, öntevékeny részvétellel szerzett tapasztalatokra építve. Szeretetteljes, a gyerekek érdekeit, egyéni igényeit szemelőtt tartó óvodai nevelés. Sikerorientált, szívesen kommunikáló, a környezetében jól eligazodó, problémájukra - aktívan közreműködve - saját megoldást találó, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező gyerek nevelése.
Mély természetszeretet kialakítása.
Elérhetőségek: Telefon: +36 48/466-002 Email: titkarsag@jardanhaza.t-online.hu